Trophies  

Tôi đã nhận được rất nhiều giải thưởng và khen tặng ngoài và trong nước. Nhưng tôi thích giải thưởng ở trong nước hơn vì đó là những gì mình làm được cho quê nhà dù nó không có tác động gì đến sự nghiệp của tôi ở nước ngoài, nên tôi chỉ để treo bên nhà ở Việt Nam. Hôm trước về nhà thấy mấy tấm award này nên chụp lại để làm kỉ niệm và để ... khích lệ. 

Garvan Institute of Medical Research

© 2018 Tuan V Nguyen. Proudly created with Wix.com

  • RG
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Blogger Social Icon