Trophies  

Tôi đã nhận được rất nhiều giải thưởng và khen tặng ngoài và trong nước. Nhưng tôi thích giải thưởng ở trong nước hơn vì đó là những gì mình làm được cho quê nhà dù nó không có tác động gì đến sự nghiệp của tôi ở nước ngoài, nên tôi chỉ để treo bên nhà ở Việt Nam. Hôm trước về nhà thấy mấy tấm award này nên chụp lại để làm kỉ niệm và để ... khích lệ. 

Opinions expressed are my own and not the views of my employers

© 2018 Tuan V Nguyen

  • RG
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon