Publications (công bố khoa học)

Tính đến nay, tôi đã công bố hơn 300 bài báo khoa học (72 bài trong 5 năm qua). Trong số này, hơn 258 bài là 'original research' (bài nghiên cứu nguyên thuỷ), 28 bài xã luận và bình luận được mời viết, 15 bài tổng quan cũng do tập san mời viết, và 12 chương sách do các nhà xuất bản mời viết. Những bài nguyên thuỷ được công bố trên nhiều tập san trong chuyên ngành xương (như J Bone Miner Res, Bone, Osteoporosis International), nội tiết (J Clin Endocrinol Metab, Clinical Endocrinology), dịch tễ học (American Journal of Epidemiology, International Journal of Epidemiology), dinh dưỡng học (American Journal of Clinical Nutrition, European Journal of Clinical Nutrition), y khoa tổng quát (New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, British Medical Journal, v.v.), và khoa học chung (Nature, Nature Rev Endocrinology, Nature Genetics, Science, v.v.) Đa số (68%) là các bài từ labo của tôi và các em nghiên cứu sinh, postdoc, và phần còn lại là hợp tác nghiên cứu khoa học với các đồng nghiệp quốc tế, kể cả Việt Nam. Đa số các nghiên cứu của tôi tập trung vào chẩn đoán và tiên lượng gãy xương dùng các yếu tố dịch tễ học và yếu tố di truyền. 

Những công trình nghiên cứu của tôi được các đồng nghiệp trên thế giới chú ý. Một số bài được trích dẫn hơn 1000 lần và xếp vào nhóm 'highly cited', một số bài được các đồng nghiệp viết xã luận khen tặng. Tính đến nay, những nghiên cứu của tôi đã thu hút hơn 30,000 trích dẫn, và chỉ số H của tôi là 85 (theo Scopus).  Theo một công bố trên PLoS Biology (2019) tôi được vinh dự xếp vào hàng những nhà khoa học được trích dẫn nhiều trên thế giới (most-cited researchers). Ở Viện Garvan tôi là một trong 5 tác giả được trích dẫn nhiều nhứt.

Danh sách bài báo của tôi có thể tìm qua trang tác giả như ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3246-6281, hoặc trang web của Đại học New South Wales: https://research.unsw.edu.au/people/professor-tuan-v-nguyen.

New Books (sách mới)

​Tôi đã xuất bản 15 cuốn sách ở Việt Nam. Sách tôi viết về loãng xương, y học, khoa học, phương pháp nghiên cứu, và kĩ năng mềm. Có 3 cuốn được trao giải thưởng. Đa số sách đều được tái bản, có vài cuốn tái bản đến 5 lần. Dưới đây là danh sách một số sách mới xuất bản bởi Nhà xuất bản Tổng Hợp. Tháng 10/2020 Nhà xuất bản Tổng Hợp sẽ phát hành một cuốn sách mới của tôi có tựa đề là "Mô hình hồi qui và khám phá khoa học". Kính mời quí bạn ủng hộ.

Recent Lectures

This year, the Covid-19 pandemic has disrupted much of my schedules and lectures. The following talks have recently been or will be presented:  

Bayesian inference for enhancing research reproducibility. St Vincent's Research Symposium 16/9/2020 

Contribution to osteoporosis and metabolic diseases research in Asia: the Vietnam Osteoporosis Study. The 17th Asia-Oceania Congress of Endocrinology and The 8th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism. Seoul October 28-31, 2020

 

Y học thực chứng và đánh giá y văn COVID-19. Hội nghị thường niên Hội Y Học TP.HCM chủ đề "Ứng dụng Y học thực chứng và thực hành lâm sàng". TPHCM 8/11/2020

Bài giảng về phương pháp Bayes và tái lập trong nghiên cứu khoa học (youtube)https://www.youtube.com/user/drnguyenvtuan

Opinions expressed are my own and not the views of my employers

© 2018 Tuan V Nguyen

  • RG
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon