Featured Posts

October 14, 2018

tuan nguyen

Hôm nọ, tôi chủ trì buổi [cứ tạm gọi là] bảo vệ luận án tiến sĩ (1) của một em nghiên cứu sinh. Quan sát và nghe cách trình bày tôi thấy em ấy đã trưởng thành khá nhiều trong thời gian 4 năm qua. Nhìn lại mình, tôi chợt nhận ra cái hình tượng và vai trò của kẻ đưa đò c...

Please reload

Hình tượng giáo sư qua Socrates

February 13, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

October 30, 2019

Please reload

Archive