Featured Posts

May 23, 2020

Trong phiên toà 'Giám đốc thẩm' có một nhận xét có chút 'hơi hám' khoa học của một chánh án hay thẩm phán là 'diễn biến tâm lí' của Hồ Duy Hải. Nhưng khi đọc kĩ thì hình như cách hiểu về diễn biến tâm lí của người này không giống như trong y văn. Trong thực tế, chính d...

May 23, 2020

Vụ án Hồ Duy Hải đặt ra nhiều câu hỏi khoa học. Tại sao người ta sẵn sàng tra tấn người? Tại sao hội đồng 17 người trong phiên toà 'giám đốc thẩm' đồng thuận tuyệt đối? Tại sao 17 người đó không chú ý đến chi tiết quan trọng trong vụ án? Vân vân. Những câu hỏi này có t...

May 22, 2020

Bộ trưởng Y tế Úc mới công bố danh sách các nhà khoa học được trao 'phần thưởng' để theo đuổi nghiên cứu y khoa trong 5 năm tới [1]. Tôi may mắn được chọn để tiếp tục hướng nghiên cứu về di truyền học loãng xương. Mừng quá!  Trong thời đại 'gạo châu củi quế' mà được ma...

Please reload

Hình tượng giáo sư qua Socrates

February 13, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

June 24, 2020