Featured Posts

Việt Nam thất thủ chiến lược trên địa bàn Sông Cửu Long (Ngô Thế Vinh)

LGT: Xin trân trọng giới thiệu bài viết mới nhất của Nhà văn Bác sĩ Ngô Thế Vinh bàn về tác động của những con đập trên sông Cửu Long. Tác giả là người đã cảnh báo về sự cạn kiệt của sông Cửu Long hơn 20 năm trước qua cuốn sách sưu khảo "Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng". Những gì xảy ra gần đây có đúng với những gì tác giả dự báo hơn hai thập niên trước. Qua theo dõi tình hình, tác giả rất bức xúc trước những gì đã và đang xảy ra trên dòng sông huyền thoại và là nguồn sống của hàng trăm triệu người. Ít khi nào tôi thấy tác giả, một người nho nhã, dùng chữ 'thất thủ' trong bài viết, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của tác giả. NVT ===== DẪN NHẬP: Vậy mà đã 62 năm kể từ khi Liên Hiệp Quốc kh

Recent Posts
Archive
Search By Tags

Opinions expressed are my own and not the views of my employers

© 2018 Tuan V Nguyen

  • RG
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon