Welcome to my website! I am a medical scientist who specializes in osteoporosis and bone-related diseases. My lifetime goal is to discover etiologic factors, including genes and exposomic metabolites, that contribute to the development of osteoporosis, and then translate the discovery into prevention of fragility fracture. I pursue both clinical and genetic research, often combining the two, to address issues that are transformational and leading to better treatment and control of osteoporosis.  

I am a Senior Principal Research Fellow of the Garvan Institute of Medical Research. I currently hold 3 professorships in osteoporosis research (UNSW Sydney), predictive medicine (UTS Australia), and epidemiology (University of Notre Dame Australia). I also hold appointments as Distinguished Visiting Professor of Ton Duc Thang University (Vietnam), Honorary Professor of Hanoi University of Pharmacy (Vietnam), Honorary Professor of Danang University (Vietnam), and a number of other visiting professorships in Vietnam, Thailand and Europe. 

My research is primarily based at the Garvan Institute's Laboratory of Genetics and Epidemiology of Osteoporosis. I have also been running a large scale study in Vietnam (the Vietnam Osteoporosis Study) that complements my work in Australia. I currently have a number of projects that are suitable to PhD candidates and postdocs. I am looking for candidates with strong background in clinical epidemiology, genetics, genomics, and bioinformatics to solve problems related to osteoporosis and its diseasome. If you are interested in joining my laboratory as a PhD student or a postdoc or a visiting scientist, please feel free to contact me for more detailed description of these projects.

My official webpages at UNSW Sydney and UTS:  

https://research.unsw.edu.au/people/professor-tuan-v-nguyen and https://www.uts.edu.au/staff/tuanvan.nguyen

Mến chào các bạn đến trang web cá nhân của tôi. Tôi chuyên nghiên cứu về bệnh loãng xương và các bệnh liên quan đến loãng xương. Mục tiêu lâu dài của chương trình nghiên cứu của tôi là khám phá những yếu tố liên quan đến gen và môi trường có liên quan đến loãng xương. Tôi theo đuổi hai hướng nghiên cứu di truyền và dịch tễ học, nhưng thường dùng cả hai cách tiếp cận để tiến đến một cách điều trị và phòng ngừa gãy xương tốt hơn ở cộng đồng.

 

Tôi rất bận, vì giữ một số chức vụ. Chức vụ chánh của tôi là Senior Principal Fellow (tôi không biết dịch như thế nào, nhưng đó là chức vụ cao nhứt trong hệ thống cấp bậc khoa học thuộc Hội đồng Quốc gia về Y tế và Y khoa Úc). Ngoài ra, tôi còn giữ chức Giáo sư về loãng xương thuộc Khoa Y, ĐH New South Wales; Giáo sư tiên lượng thuộc ĐH Công nghệ Sydney (UTS); và Giáo sư kiêm nhiệm về dịch tễ học và thống kê học thuộc ĐH Notre Dames. Ở Việt Nam, tôi được bổ nhiệm hay trao chức danh Giáo sư xuất sắc của ĐH Tôn Đức Thắng, Giáo sư Danh dự của ĐH Dược Hà Nội, Giáo sư thỉnh giảng của ĐH Y Hà Nội, và Giáo sư Danh dự của ĐH Đà Nẵng. Ngoài Việt Nam, tôi từng giữ chức Giáo sư thỉnh giảng của một số đại học ở Thái Lan, Âu châu, Hồng Kông, và Hoa Kì. Ngoài những chức vụ đó, tôi còn phụ trách biên tập cho vài tập san y khoa ở Hoa Kì, và đi giảng ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam.  

Những nghiên cứu của tôi chủ yếu được thực hiện ở Labo về di truyền loãng xương của Viện Garvan (tôi là giám đốc của Labo này). Mới đây, tôi lập một Labo nghiên cứu cơ xương ở ĐH Tôn Đức Thắng, nơi tôi và đồng nghiệp thực hiện một nghiên cứu qui mô lớn nhứt nhì ở Á châu, mà chúng tôi đặt tên là "Vietnam Osteoporosis Study". Sở dĩ tôi nhắc đến những nghiên cứu này là vì tôi đang tìm nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc 'visiting scientist' để tham gia nghiên cứu. Nếu bạn là bác sĩ, nhà khoa học có kinh nghiệm về xương khớp và di truyền học, tôi muốn chào đón các bạn

Tôi không biết nói gì thêm, nhưng các bạn có thể tìm hiểu qua cuộc trò chuyện dài giữa tôi và phóng viên của Tạp chí Sức khỏe vào cuối năm 2019. Tôi duy trì trang blog tiếng Việt để giãi bày tâm sự cá nhân. Tôi còn có 2 trang web chánh thức do trường đại học UNSW và UTS thiết kế để tìm nghiên cứu sinh:

https://research.unsw.edu.au/people/professor-tuan-v-nguyen 

 https://www.uts.edu.au/staff/tuanvan.nguyen

recent artciles 

my next engagements

Opinions expressed are my own and not the views of my employers

© 2018 Tuan V Nguyen

  • RG
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Blogger Social Icon